Functies in de club

Raad van Bestuur: bestuurt de club in alle facetten stelt het beleidsplan op vergadert daarvoor minstens 1x/maand Voorzitter: leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering doet officiële mededelingen aan leden vertegenwoordigt de club naar buiten Ondervoorzitter: is lid van de Raad van Bestuur en vervangt de voorzitter bij afwezigheid […]

link Ganda

Raad van Bestuur:

 • bestuurt de club in alle facetten
 • stelt het beleidsplan op
 • vergadert daarvoor minstens 1x/maand

Voorzitter:

 • leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • doet officiële mededelingen aan leden
 • vertegenwoordigt de club naar buiten

Ondervoorzitter:

 • is lid van de Raad van Bestuur en vervangt de voorzitter bij afwezigheid

Vice-ondervoorzitter:

 • is lid van de Raad van Bestuur en vervangt de voorzitter en de ondervoorzitter bij afwezigheid

Secretaris:

 • is lid van de Raad van Bestuur
 • verzorgt de briefwisseling van de club met derden (incl. KBKB), zowel inkomend als uitgaand
 • verzorgt de ledenadministratie

Penningmeester:

 • is lid van de Raad van Bestuur
 • beheert de financiën van de club
 • bewaakt binnen de Raad van Bestuur het financiële beleid (incl. gevolgen van het clubbeleid op de financiën van de club)

Wedstrijdsecretaris:

 • is bij voorkeur lid van de Raad van Bestuur
 • verzorgt de administratie m.b.t. de competitie van zowel jeugd als senioren

Feestverantwoordelijke:

 • is bij voorkeur lid van de Raad van Bestuur
 • brengt ideeën aan voor en coördineert het feestbeleid van de club
 • delegeert de organisatie van feesten aan leden
 • zit de feestvergaderingen voor

Jeugdverantwoordelijken:

 • zie uitgebreide taakbeschrijving jeugdwerking

Jeugdcoördinator:

 • zie uitgebreide taakbeschrijving Technische Commissie

Trainer:

 • verzorgt de sportieve opleiding van een ploeg

Begeleiders:

 • verzorgen alle praktische zaken (los van de sportieve opleiding) van een ploeg
 • tredenop als ombudsman binnen de ploeg
 • zijn binnen de club de spreekbuis van en het aanspreekpunt voor de ploeg